Horská elektrokola - Název - Elektrokolo Superior eXC 7039 B / Gloss Grey/Orange / 29x17.5"(M)