Superior - Název - Kolo Superior XC 879 W / Matte Black/Chrome Silver / 29x16.0"(S)